Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez organizatora wydarzenia


1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach organizacji wydarzenia XII Zjazd Stowarzyszenia Endokrynologów Polskich jest Demo sp. z o.o. (dalej "Administrator").

Dane kontaktowe:

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania umowy dotyczącej uczestnictwa w organizowanym przez Administratora Wydarzeniu (dalej "Umowa"), w szczególności:

3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na zlecenie Administratora, jak np. obsługa systemów informatycznych (organizacja wydarzeń, hosting serwerów, obsługa poczty elektronicznej), obsługa księgowa, prawna, usługi pocztowe oraz inne usługi wspomagające Administratora w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych powyżej.

4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres:

5. Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu i prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest niezbędne do prawidłowego zawarcia i wykonywania Umowy oraz innych świadczeń przysługujących Stronom na podstawie Umowy. Odmowa podania tych danych może uniemożliwić realizację powyżej określonych celów.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez serwis Konfeo zapoznaj się z Polityką prywatności .

 

pl